...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


مطالب این سایت مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران است

حامیم - رز سفید

📥 168.2 k


حامیم - رز سفید
Haamim - Roze Sefid
...

متن ترانه حامیم - رز سفید ✏️

اگه میتونستم تورو میچیدم رز سفید من اگه میتونستم تورو میچیدم جلو چشام میذاشتمتو میدیدم رز سفید من ولی خشک میشی پیش من تورو میکاشتم وسط قلبم نمیذاشتم یه برگ بشه ازت کم رز سفید من تو خشک میشی پیش من تو یه رویایی که نمیرسی به دستم نمیشی سهمم اما من همیشه عاشقت هستم تو یه رویایی که نمیشه مال من شی نه میشه آسمونت شم نه میشه ماه من شی تو یه رویایی تو یه رویایی رز سفید من رز سفید من رز سفید من رز سفید من گل من پیش من میمیری میپوسه ریشت کسی از گل به تو کمتر بگه دیوونه میشم گل من میرم و قلبم همیشه میمونه پیشت گل من میرم از پیشت عشق تو میمونه پیشم رز سفید من رز سفید من رز سفید من رز سفید من تو یه رویایی که نمیرسی به دستم نمیشی سهمم اما من همیشه عاشقت هستم تو یه رویایی که نمیشه مال من شی نه میشه آسمونت شم نه میشه ماه من شی تو یه رویایی که نمیرسی به دستم نمیشی سهمم اما من همیشه عاشقت هستم تو یه رویایی که نمیشه مال من شی نه میشه آسمونت شم نه میشه ماه من شی تو یه رویایی تو یه رویایی رز سفید من رز سفید من رز سفید من رز سفید منمطالب این سایت مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران است