...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


مطالب این سایت مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران است

رضا بهرام - لیلا

📥 78.8 k


رضا بهرام - لیلا
Reza Bahram - Leila
...

متن ترانه رضا بهرام - لیلا ✏️

مردم ز دردش دردا نیامد ماندم به راهش اما نیامد نیلوفری مرد بودا نیامد از رفتگان او تنها نیامد مجنون دل من لیلا نیامد از ما جدا شد با ما نیامد سودت زیان شد سودا نیامد در من نومید گل مرد و گم شد بختم به خواری پژمرد و گم شد باغ و بهارم افسرد و گم شد شوق وصالم سر خورد و گم شد مجنون دل من لیلا نیامد از ما جدا شد با ما نیامد سودت زیان شد سودا نیامد با مرغ عشقم بال و پری نیست با طبع خشکم شعر تری نیست با روح زردم برگ و بری نیست با جان سردم شور و شری نیست مجنون دل من لیلا نیامد از ما جدا شد با ما نیامد سودت زیان شد سودا نیامد مجنون دل من لیلامطالب این سایت مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران است