...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


مطالب این سایت مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران است

محسن چاوشی - موثق

📥 5.2 k


محسن چاوشی - موثق
Mohsen Chavoshi - Adle Movasagh
...

متن ترانه محسن چاوشی - موثق ✏️

عدل موثق قله ی مطلق فاتح خندق نیست به جز عشق گفت و شنودی بین تو و حق واقعه ی خم گفت به مردم گفت پیمبر گفت به مردم غیر علی هیچ غیر علی شر غیر علی هیچ غیر علی شر قوم نمک کور گوش کن از دور ماه علی بود از دل کعبه تا در خیبر راه علی بود قوم نمک کور گوش کن از دور ماه علی بود از دل کعبه تا در خیبر راه علی بود کل جهان دید کل جهان بود شاهد منبر بعد شد اما چشم همه کور گوش همه کر کوفه ی بد خواه تیغ شما بود روی سر شاه تا به قیومت رنج فقط رنج آه فقط آه رنج فقط رنج آه فقط آه غیر علی هیچ غیر علی شر غیر علی هیچ غیر علی شرمطالب این سایت مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران است