...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


مطالب این سایت مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران است

پازل - شب نشین

📥 53.5 k


پازل - شب نشین
Puzzle - Shab Neshin
...

متن ترانه پازل - شب نشین ✏️

میشه دعوتم کنی منو به خلوت عشق تو بیا خطو بکش رو همه جز من تو فقط خوب ِ منی گل ِ کم روی منی همیشه عطر تو‌ میمونه رو این تن عجب جوابی میده عشقت شده تن پوشم نباید جدا شه این دستا از آغوشم با یه لبخند ِ تو شد دنیا فراموشم عجب جوابی میده عشقت شده تن پوشم نباید جدا شه این دستا از آغوشم با یه لبخند ِ تو شد دنیا فراموشم شب نشین ِ چشماتم غرق موج‌موهاتم این بد ِ که من خیلی خاطر خواهتم تو خبر داری یا نه رد عشقت رو دلم موند جاش بده دستاتو بهم زود باش با همه بد با خودم خوب باش عجب جوابی میده عشقت شده تن پوشم نباید جدا شه این دستا از آغوشم با یه لبخند ِ تو شد دنیا فراموشم عجب جوابی میده عشقت شده تن پوشم نباید جدا شه این دستا از آغوشم با یه لبخند ِ تو شد دنیا فراموشم آره نفس تو رگام مثِ خونمی مثِ اونا که تو قصه بودنی دل میکوبه واسه تو یعنی تو همیشه دلیل ِ حال ِ خوبمی پس نفس ، فقط دل بده از هیچی نترس میدونی نباشی میرم از دس لفظ بیا واست میشم عوض آره نفس نفسمطالب این سایت مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران است