...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...


مطالب این سایت مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران است

کسری زاهدی - دختر خان

📥 18.9 k


کسری زاهدی - دختر خان
Kasra Zahedi - Dokhtare Khan
...

متن ترانه کسری زاهدی - دختر خان ✏️

دختر خانی و من عاشق و رعیت پسرم وای اگر آتش عشقه تو نیوفتد ز سرم دختر خانی و زیبایی باران داری پدر عشق بسوزد که درامد پدرم دختر خان با دو ابروی غزل خوان زده ای در دل طوفان دختر خان دختر خان تو با آن پیرهن گل دار شده ای دلبر و دلدار دختر خان به لب چشمه نرو یار دل ما را تو نیازار که رغیبان نشسته در کمینن خنده ی سر سری ات را موج آن روسرات را نگذاری که این و آن ببینن دختر خان با دو ابروی غزل خوان زده ای در دل طوفان دختر خان دختر خان تو با آن پیرهن گل دار شده ای دلبر و دلدار دختر خان دختر خان با دو ابروی غزل خوان زده ای در دل طوفان دختر خان دختر خان تو با آن پیرهن گل دار شده ای دلبر و دلدار دختر خانمطالب این سایت مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران است